CZŁOWIEK, KLIMAT, ŚRODOWISKO
_

HUMAN, CLIMATE, ENVIRONMENT


Warszawa, 18.04.2020
Dear Sir or Madam,
     
   
     
   
  Z przykrością informujemy, że obliczu zagrożenia koronawirusem zaplanowana na dzień 18 kwietnia 2020r. konferencja
      CZŁOWIEK, KLIMAT, ŚRODOWISKO organizowana przez
Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal we współpracy z
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zostaje
przełożona i odbędzie się wiosną 2021 r.
 
 
  Wszystkie osoby, które opłaciły udział w konferencji, otrzymają niezwłocznie zwrot środków.
 

CZŁOWIEK, KLIMAT, ŚRODOWISKO

Konferencja Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

we współpracy

z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Warszawa, 18 kwietnia 2020

O ile kultura zawsze była obszarem chronionym przez ludzi, o tyle dopiero od pewnego czasu zwraca się uwagę na dewastujący stosunek człowieka do jego naturalnego środowiska. Jakie są psychologiczne powody niszczenia klimatu, przyrody i społeczności, w których żyjemy?

Dlaczego uważamy, że nasze środowisko jest cudownie regenerującą się przestrzenią, w której możemy robić, co chcemy? Podczas konferencji "CZŁOWIEK, KLIMAT, ŚRODOWISKO" będziemy starali się zrozumieć psychologiczne podłoże działań niszczycielskich i naprawczych w stosunku do otaczającej nas przyrody, ludzi oraz grup i organizacji, w których żyjemy.

Dyskusję zapoczątkują główne wystąpienia, które wygłoszą:

Sally Weintrobe

(British Psychoanalytic Society) 

Żyjąc z  przeczuciem, że układy planetarne upadną

_

David Bell

(British Psychoanalytic Society)

Po pierwsze nie szkodzić

_

 Julian Lousada

(British Psychoanalytic Assosiation)

Osiadanie na laurach: reakcja na niewygodę, którą niesie ze sobą zmiana
_

Martyna Sowińska-Pasek vel Paszkowska

(Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Zagrożone dziedzictwo. Zabytkowa podmiejska rezydencja w centrum nowoczesnego miasta


Serdecznie zapraszamy !


Języki Konferencji: polski  i angielski

Całość konferencji będzie tłumaczona symultaniczne


 


HUMAN, CLIMATE, ENVIRONMENTThe Hanna Segal Institute for Psychoanalytical Studies

in cooperation with

The Museum of King Jan III's Palace at Wilanów

Conference

Warsaw, 18 April 2020Whereas Culture has always been a field protected by people, only recently did we start paying attention to the devastating impact man has upon the natural environment. What are the psychological reasons for the destruction of climate, nature and society we live in? Why do we think that the environment is a wonderfully regenerating space where we are allowed to do whatever we want to? At the Conference “HUMAN, CLIMATE, ENVIRONMENT” we will try to understand psychological foundations underlying destructive as well as reparative actions that we undertake towards nature, people, groups and organizations that surround us.

The discussion will be initiated by:

Sally Weintrobe
(British Psychoanalytic Society)
Living with our feelings about planetary systems’ collapse. 
_
David Bell
(British Psychoanalytic Society)
First do no harm.
_
Julian Lousada
(British Psychoanalytic Association)
Complacency:   a response to the discomfort of change .
_


Martyna Sowińska-Pasek vel Paszkowska 
(Museum of King Jana III's Palace in Wilanów)

Endangered Heritage. Suburban antique villa in the modern city center. 
We warmly welcome you to join to us!

The languages of the Conference: Polish/English
The entire conference will be translated simultaneously.


projekt plakatu: Maja Żurawiecka Rakiety Studio, dziękujemy!


Organizatorzy konferencji:

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


The Hanna Segal Institute for Psychoanalytical Studies
in cooperation with The Museum of King Jan III's Palace at Wilanów
Komitet Naukowy/Scientific Committee: 

Edyta Biernacka, 
Agnieszka Hańbowska (przewodnicząca/chair), 
Iwona Jóźwiak,
Małgorzata Sadowska

Komitet Organizacyjny/Organizing Committee:

  Małgorzata Bajor,
Jarosław Groth,
Agnieszka Hańbowska, 
Katarzyna Modlińska,
Ludmiła Niczyperowicz,
Martyna Sowińska-Pasek vel Paszkowska
Marlena Pierepioka
Małgorzata Sadowska  (przewodnicząca/chair),

Katarzyna Synówka

Maria Wardzyńska

_