Miejsce Konferencji

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Warszawa, 02-958
www.wilanow-palac.pl

Museum of King Jan III's Palace at Wilanów
ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warsaw
POLAND
https://wilanow-palac.pl/en/palac/contact