Sally Weintrobe jest psychoanalityczką, członkinią Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (BPAS), Chartered Clinical Psychologist (BPS) i współzałożycielką Climate Psychology Alliance (CPA).   W swoich publikacjach oraz wykładach zgłębia temat tego,  jak możemy rozumieć   przyczyny naszego powszechnego zaprzeczania zmianom klimatycznym. Jest redaktorką i współautorką Climate Change: Psychoanalytic and Interdisciplinary Perspectives (2012). Jej obecna praca dotyczy kultury zaniedbania, która, w jej mniemaniu, działa na rzecz zerwania naszego przeżywania troskliwych powiązań ze środowiskiem i ze sobą.

Dr David Bell jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, w którym pełnił funkcję prezesa w latach 2010–2012. Jest psychiatrą konsultantem w Oddziale dla Dorosłych w Tavistock i Portman NHS Foundation Trust, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora szkolenia podyplomowego i gdzie prowadzi specjalistyczny Oddział Fitzjohna, na którym leczeni są pacjenci z długotrwałymi i złożonymi problemami. W latach 2012–2014 był profesorem w Birkbeck College, a obecnie jest honorowym starszym wykładowcą na University College London. Jego regularne wykłady obejmują tematy polityczne, w tym historyczny rozwój koncepcji psychoanalitycznych (Freud, Klein i Bion) oraz psychoanalityczne rozumienie ciężkich zaburzeń. Przez całą swoją karierę zawodową głęboko angażował się w badania interdyscyplinarne (związek między psychoanalizą a literaturą, filozofią i teorią społeczno-polityczną). Jest autorem wiele artykułów i rozdziałów w książkach/monografiach, zredagował dwie książki: Reason and Passion oraz Psychoanalysis and Culture, a także napisał jedną mniejsza pozycję Paranoia. Jest także jednym z czołowych brytyjskich ekspertów psychiatrycznych w zakresie azylu i imigracji.

Julian Lousada jest psychoanalitykiem, pracującym obecnie w ramach prywatnej praktyki. Początkowo był psychiatrycznym pracownikiem opieki społecznej, następnie wykładał zagadnienia pracy socjalnej i polityki społecznej na wielu uniwersytetach. Po zakończeniu wstępnego szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej został powołany na stanowisko starszego członka personelu Oddziału dla Dorosłych w Tavistock i Portman NHS Foundation Trust. Pzez 9 lat pełnił tam funkcję dyrektora klinicznego, aż do przejścia na emeryturę. Członkiem IPA jest od 2009 roku. Julian Lousada jest konsultantem organizacji; organizował i przewodniczył konferencjom Group Relations w kraju i za granicą. Jest współautorem dwóch książek: The Politics of Mental Health (1985), a w 2005 roku z Andrew Cooperem Borderline Welfare: Feeling and the fear of feeling in Modern Welfare. Uczestniczył w powstawaniu wielu publikacji i wygłaszał referaty na licznych konferencjach w kraju i za granicą.

Martyna Sowińska-Pasek vel Paszkowska - antropolog, kulturoznawca, muzealnik. Od 2009 roku związana zawodowo z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, od 2015 roku na stanowisku Kierownika Działu Rozwoju. W ramach swojej pracy wraz z zespołem identyfikuje, pilotuje i inkubuje innowacyjne projekty oraz partnerstwa strategiczne. Koordynator projektów krajowych i międzynarodowych, takich jak: wystawy, konferencje, publikacje książkowe. Nadzoruje realizację założeń dla 1 etapu „Masterplanu dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” – reintegracji przestrzenno-funkcjonalnej terenów dawnego założenia pałacowo-ogrodowo-gospodarczego w Wilanowie poprzez zakup terenów Folwarku Królewskiego. Członek Komitetu Narodowego ICOM Polska, certyfikowany koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej.


Dr Magdalena Budziszewska - psycholożka, pracowniczka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się analizą narracji, metodami jakościowymi w psychologii, emocjami, tożsamością i rozwojem w biegu życia. Prowadziła badania m.in. z zakresu psychologii rodzin, tożsamości społecznej, pamięci własnej i rodzinnej przeszłości, rozumienia nierówności społecznych, psychologii uprzedzeń i dyskryminacji.   Pracowała także, jako praktyk, psychoterapeutka i psycholog szkolny z dziećmi i młodzieżą. Obecnie zajmuje się także emocjami, jakie czują ludzie wobec zmiany klimatu, lękiem i depresją klimatyczną oraz psychologią działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Miłośniczka gór i wszystkiego dzikiego.  

Iwona Jóźwiak jest psychologiem, specjalistką psychologii klinicznej, psychoterapeutką, superwizorką ISPHS. Pracuje jako nauczycielka akademicka w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Należy do ISPHS, PTPP i PTP. Pracuje w Poznaniu jako psychoterapeutka w prywatnej praktyce z dorosłymi i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Jest sekretarzem Zarządu ISPHS. Działa społecznie na rzecz promowania wiedzy o wpływie kontaktu z przyrodą na nasze zdrowie psychiczne, oraz na rzecz ochrony drzew i parków w Poznaniu.  Członkini założycielka Koalicji ZaZieleń Poznań. Współpracuje z ogrodem społecznym Stowarzyszenia Kolektyw Kąpielisko w Poznaniu.  

Katarzyna Synówka – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta ISPHS, PTPP i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor ISPHS. Członek zespołu Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje w Oddziele Leczenie Zaburzeń Osobowości w szpitalu im J. Babińskiego w Krakowie oraz w gabinecie prywatnym. Współpracuje z Fundacją im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne w Kursie Psychoterapii akredytowanym przez SN PTP. Członek Komisji Rewizyjnej ISPHS.


Edyta Biernacka - psychoanalityczka, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego; superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Współprowadzi Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Psychoterapeuta i superwizor w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

Agnieszka Hańbowska – psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor i terapeuta szkoleniowy ISPHS oraz PTPP. Kieruje Wydawnictwem ISPHS. Koordynatorka szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej w ISPHS. Delegatka Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Mieszka i pracuje w Warszawie, gdzie w ramach prywatnej praktyki prowadzi terapię indywidualną z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Katarzyna Niemczuk – Psycholog, psychoterapeuta i superwizor ISPHS, analityk grupowy. Członek Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Pracuje w Ośrodku Psychoterapii Rasztów oraz w Poradni ISPHS. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży oraz grupy terapeutyczne i szkoleniowe.

Rafał Pniewski – Lekarz–specjalista psychiatra, certyfikowany analityk grupowy IAGR “Rasztów”, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny ISPHS i PTPP. Członek PTP, IAGR, PTPP, ISPHS, wiceprezes Stowarzyszenia Łódzki Inkubator Psychoanalityczny, członek zarządu Stowarzyszenia Children’s International Summer Villages. Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Łodzi.