Rejestracja

Prosimy o dokonanie opłaty, a następnie wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Sama rejestracja, bez opłaty konferencyjnej nie oznacza rezerwacji miejsca na Konferencji.
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały, lunch, przerwę kawową.
Wszystkie referaty i dyskusje będą tłumaczone.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
22 1020 4027 0000 1802 1560 3062 (PKO BP)
z dopiskiem: imię nazwisko konferencja2020
W razie rezygnacji z udziału po 22 marca opłata konferencyjna nie będzie zwracana.

Rejestracja na Konferencję