Streszczenia referatów

 

Konferencję otworzy referat Martyny Sowińskiej-Pasek vel Paszkowskiej (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) pt. „Zagrożone dziedzictwo. Zabytkowa podmiejska rezydencja w centrum nowoczesnego miasta”, odnoszący się do konfliktu urbanizacyjno-ekologicznego w obrębie Wilanowa, który narastając od kilkunastu lat, osiąga właśnie kulminacyjną fazę. W wystąpieniu poruszona będzie rola Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które jako muzeum „kultury i natury” opiekuje się zasobami dziedzictwa i musi już nie tylko zarządzać kolekcjami, ale przede wszystkim przeciwdziałać ryzykom, jakie niosą za sobą ingerencje w zabytkowy krajobraz, a w konsekwencji zmiany klimatyczne, środowiskowe, ekosystemowe itp.

 

Następnie Sally Weintrobe (British Psychoanalytic Society) wygłosi referat pt. „Żyjąc z przeczuciem, że układy planetarne upadną”, w którym podejmie problematykę naszych reakcji emocjonalnych na kryzys ekologiczny. W swoim wystąpieniu Autorka będzie analizować uczucia, które mogą towarzyszyć dostrzeżeniu [AT1] skali zniszczeń środowiska naturalnego oraz wynikającego z tego zagrożenia. Przedstawi, między innymi, zjawiska eko-lęku, eko-wściekłości, eko-rozpaczy, solastalgii, czy eko-wstydu. Reakcje na kryzys ekologiczny rozpatrzone zostaną w kategoriach zespołu stresu pourazowego (PTSD). Autorka przybliży pojęcie traumy klimatycznej, sięgając do analogii z traumami wojennymi. Wskaże, iż zespół stresu przedurazowego (rozumiany jako część PTSD), występujący u żołnierzy, którzy cierpią z powodu pozostawania długoterminowo w sytuacji bezradnego oczekiwania na mające wystąpić w przyszłości wydarzenie traumatyczne, może dotyczyć także ludzi spodziewających się załamania się klimatu.

 

Dr David Bell (British Psychoanalytic Society) w swoim referacie pt. „Po pierwsze nie szkodzić” opisze zjawiska związane z konsumpcjonizmem i technicyzacją życia społecznego. W szczególności odniesie się do sytuacji, kiedy  pod wpływem szeregu czynników oraz błędnej diagnozy mogą być podejmowane nieodwracalne decyzje prowadzące do zmiany płci biologicznej, których skutki nie łagodzą cierpienia pacjentów, a mogą je wzmagać. Jego obserwacje umożliwiają szersze spojrzenie na współczesne, naruszające funkcjonowanie jednostek i grup,zjawisko utowarowienia życia społecznego i zdrowia.

 

 Julian Lousada (British Psychoanalytic Association) w referacie zatytułowanym „Osiadanie na laurach: reakcja na niewygodę, którą niesie ze sobą zmiana” będzie badał stany umysłu, które można opisać jako rodzaj samozadowolenia, i które mogą być używane jako mechanizm obronny chroniący zarówno jednostkę, jak i całe grupy społeczne czy organizacje przed rozpoznaniem istniejącego niebezpieczeństwa lub przewidywaniem wystąpienia w przyszłości jakiegoś zagrożenia. Będzie opisywał, jak może funkcjonować „wprowadzająca w błąd satysfakcja” oraz w jaki sposób nasze stany „bycia nierealistycznie wolnym od niezadowolenia” oraz chęć bycia niezmienionym sprawiają, że przymykamy oczy na istotne aspekty rzeczywistości, a w konsekwencji tracimy zdolność do rozwoju i adekwatnego reagowania na pojawiające się zagrożenia.